Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Dokumenti un Arhīvi’ Category

Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos glabājas dokumenti no 1220. līdz 1945. gadam. Pavisam arhīva 6311 fondos glabājas 6 349 095 lietas.

Fondu reģistrs ir pieejams arī internetā. Tas piedāvā navigāciju starp fondiem, ierakstot meklētājā fonda nosaukumu, numuru u.c. parametrus. » Skatīt LVVA fondu reģistru.

Starp šiem dokumentiem ir dokumentu grupa, kas nepieciešami ģenealoģiskai pētniecībai. Tās ir baznīcu grāmatas, revīziju saraksti, tautas skaitīšanas materiāli, pases un vēl daudzi citi dokumenti, kuri var noderēt dzimtas vēstures izzināšanai.

LVVA ir realizējis projektus interneta vidē:

Latvijas Valsts vēstures arhīvs izdod arī žurnālu “Latvijas Arhīvi”, kura rakstus var lasīt arī internetā. Žurnālā var atrast rakstus par arhīvā atrodamajiem materiālie un to izmantošanas iespējām, kā arī dažādu personību biogrāfiskos aprakstus un fotovizuālos materiālus.
Arhīva atrašanās vieta un kontakti:
Adrese: Slokas iela 16, Rīga
Tālrunis: (+371) 6761 3118

Lasītavas darba laiks:

 • Pirmdien 9.00 – 16.00
 • Otrdien 9.00 – 16.00
 • Trešdien 13.00 – 20.00
 • Ceturtdien 9.00 – 16.00
 • Piektdien 9.00 – 16.00
Augustā arhīva lasītavas slēgtas!!
Advertisements

Read Full Post »

Pārsla Pētersone, “Portreti Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos”
publicēts žurnālā “Latvijas arhīvi” 2006. 3.

Par publikāciju:
Darba autore raksta par portretiem Latvijas Valsts vēstures arhīvā, kuri, tāpat kā citi dokumenti, arī ir noderīgi dzimtas vēstures pētīšanā un izzināšanā. Pie tiem pieder dagerotipi, siluetportreti, fotogrāfijas u.c. portretu tipi. Šie portreti var dot priekšstatu par attēloto personu, un kalpot kā informatīvs avots. Pētījumā aprakstīts par portretiem Latvijas Valsts vēstures arhīvā, kas nav jaunāki par 1914.gadu.

Tie ir portreti no:

 • personīgajiem arhīviem;
 • fotogrāfijas pievienotas dažādiem iestāžu dokumentiem;
 • fotogrāfijas pievienotas lūgumiem pēc atļaujas braukt ar velosipēdu, motociklu vai automašīnu;
 • autovadītāju un motociklistu apliecībām;
 • fotogrāfijas pievienotas lūgumam izsniegt ieroča nēsāšanas atļauju;

Daļa no šiem portretiem Latvijas Valsts vēstures arhīvs, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, ir publicējis interneta arhīvā (datubāzē) “Latvijas kultūras vēsture attēlos. Sērija A : Portreti”. Daļa no portretiem ir ievadīti no Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu rokrakstu nodaļas fondiem (1850 attēli), un otra daļa no Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem (1850 attēli), kopā 2900 attēli.

 • Interneta saite uz žurnāla rakstu: (saite)
 • Interneta saite uz “Latvijas kultūras vēsture attēlos. Sērija A : Portreti”: (saite)

Read Full Post »

2005. gada maijā tika atklāts Igaunijas arhīvu projekts “Saaga”, kurā ir digitalizēti arhīvu dokumenti, kas ir nepieciešami dzimtas vēstures pētīšanai Igaunijas teritorijā. Projekta ietvaros digitalizēti vairāk nekā 3 miljoni attēlu (no mikrofilmām), un vēl joprojām notiek digitalizācija, vidēji 3000 attēlu dienā.

Šāds arhīvs rada iespēju meklēt radurakstus ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī ārpus tās. Vēl pirms gadsimtiem Latviju un Dienvidigauniju vienoja teritoriālais iedalījums, tāpēc nereti kāda Rīdzinieka senču saknes aizved piem. uz Saaremaa salas pilsētu Kuresaari (Arensburg), vai arī daudzi Valkas iedzīvotāju senči meklējami Igaunijas dienvidos..

“Saaga” būtiskākie dokumenti ir baznīcu grāmatas; luterāņu un pareizticīgo. Baznīcu grāmatās var atrast dzimušo, laulāto un mirušo reģistrus, kā arī draudžu locekļu sarakstus. Vēl tikpat nozīmīgi dokumenti ir dvēseļu revīzijas un rekrūšu saraksti. Vēl arhīvs piedāvā Vakas grāmatas (Wakenbuchs), kurās tika reģistrētas zemnieku saimniecības utt.

Interneta saite: “Saaga”

Read Full Post »

2007. gada 4.decembrī tika atklāts arhīvu projekts “Raduraksti”, kas ļauj tiešsaistē iepazīties un pētīt Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentus no jebkuras vietas, kur vien ir pieejams internets. Projektu ir plānots izstrādāt līdz 2010. gadam. 2007. – 2008. gadam ir plānots pabeigt visu konfesiju baznīcu grāmatu izvietošanu internetā, un uzsākt dvēseļu revīziju un krievijas impērijas tautas skaitīšanu dokumentu digitalizēšanu un izvietošanu internetā.

Patreiz digitalizēti un internetā izvietotas ir luterāņu un katoļu draudžu baznīcu grāmatas.

Kopumā tiks digitalizētas un izvietotas internetā baznīcu grāmatas no:

235. fonda, Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas;
7085. fonda, Latvijas Romas katoļu draudžu baznīcu grāmatas;
232. fonda, Latvijas pareizticīgo draudžu baznīcu grāmatas;
5024. fonda, Latvijas rabinātu metriku grāmatas;
2728. fonda, Latvijas baznīcu iestāžu dokumenti.

Kā arī revīziju saraksti no:
630. fonda, Kurzemes revīziju saraksti;
199. fonda, Vidzemes revīziju saraksti;
1881. fonda, Latgales revīziju saraksti.

Materiāli par 1895.gada Krievijas tautas skaitīšana Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes guberņās ir atrodama 2706. fondā

Interneta saite: “Raduraksti”

Read Full Post »